Rynek

O
Spółce

ATTENTIA S.A. to połączenie wiedzy o instrumentach finansowych i doświadczenia na rynku kapitałowym z troską o maksymalizację zysków i minimalizację ryzyka naszych inwestorów.

Nasi opiekunowie klientów doradzają przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania majątkiem, umożliwiając zbudowanie indywidualnego portfela inwestycyjnego w oparciu o instrumenty finansowe oferowane przez spółki z grupy kapitałowej, do której ATTENTIA S.A. należy.

Jesteśmy częścią EQUITIER S.A.- holdingu firm świadczących usługi finansowe. Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Należymy do Grupy Kapitałowej PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Strategia

Oferta ATTENTIA S.A. skierowana jest do inwestorów indywidualnych.

W oparciu o szeroką wiedzę o instrumentach finansowych oraz doświadczenie na rynku kapitałowym, nasi opiekunowie klientów doradzają przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie zarządzania majątkiem.

Naszym przesłaniem jest troska o maksymalizację zysków i minimalizację ryzyka inwestycyjnego naszych klientów.

Dbając o bezpieczeństwo naszych inwestorów pomagamy budować indywidualne portfele w oparciu o papiery wartościowe oferowane przez spółki z Grupy Kapitałowej PCH CAPITAL S.A., do której należy ATTENTIA S.A. Pozwala to naszym klientom korzystać z unikalnej oferty instrumentów oferowanych przez firmy, które są nadzorowane przez specjalistów z naszej grupy kapitałowej. Ponadto dzięki przynależności emitentów do naszej grupy, gwarantujemy stały dostęp do informacji. Spółki te, zgodnie ze standardami całej grupy, mają obowiązek komunikować się ze swoimi interesariuszami za pośrednictwem naszych doradców, newsletterów, stron internetowych i raportów giełdowych.

Strzegąc inwestycji naszych klientów na bieżąco monitorujemy emitentów, współpracujemy z władzami spółek oraz z zaangażowanymi w poszczególne projekty branżystami i finansistami z naszej grupy kapitałowej

Oferta

Nasi opiekunowie klientów doradzają przy budowaniu portfeli inwestycyjnych w oparciu o instrumenty emitowane przez podmioty z Grupy Kapitałowej PCH CAPITAL S.A. oraz spółki, w które Grupa angażuje własne środki.

Kolumny

Umożliwiamy inwestorom wzięcie udziału w ofertach prywatnych oraz publicznych:

obligacji korporacyjnych,

obligacji zamiennych,

akcji.

Inwestycje w akcje mogą odbywać się na różnych etapach:

w ofertach prywatnych (private placement),

przed debiutem giełdowym (Pre-IPO),

w pierwszej ofercie publicznej (IPO),

w kolejnych ofertach publicznych spółek notowanych na GPW (SPO).

Wieża

Zrealizowane
projekty

Panorama
 

Zespół

 

Relacje Inwestorskie

Dokumenty Korporacyjne

pliki do pobrania

Kontakt

ATTENTIA S.A.

31-137 Kraków,
ul. Siemiradzkiego 20a/9

T: + 48 12 353 94 54

biuro@attentiasa.pl

KRS: 0000485370
REGON: 146981683
NIP: 5272705013

Panorama